Środowisko

Utylizacja materiałów opakowaniowych

Opakowania można bezpłatnie oddawać do recyklingu w odpowiednich punktach zbiórki w Państwa okolicy.

Utylizacja baterii

Proszę zwrócić uwagę na następujące czynności w celu ochrony środowiska: Baterie nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Jako użytkownik końcowy jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu baterii. Możesz wyrzucić stare baterie w dowolnym punkcie zbiórki publicznej blisko Ciebie bezpłatnie, lub w dowolnym miejscu, które sprzedaje baterie. Oczywiście można powrócić baterie do nas pocztą (wysyłka prawidłowo zapłacona). Gwarantujemy właściwą utylizację zużytych baterii.

Utylizacja świecących pałeczek

Świecące bransoletki/ pałeczki nie są toksyczne i łatwopalne i mogą być zutylizowane razem z odpadami domowymi.