UV lichtgevende muurverf op waterbasis - 4 x 200 ml (blauw, geel, groen, rood) | Eventlights

UV lichtgevende muurverf op waterbasis - 4 x 200 ml (blauw, geel, groen, rood)

Artikelnummer 1780


€  24,90 *
Inhoud 800 Milliliter
Basisprijs € 31,12 / Liter
Staffelprijzen:
Vanaf hoeveelheid: 3 € 23,66 € 29,57 / Liter
€ 29,57 / Liter

* incl. totaal Btw. excl. 14,90€ Verzendkosten (NL/BE)

Klaar voor verzending

Beschrijving

Deze neon UV muurverf heeft al een lichtgevend effect bij daglicht (en is ook normaal zichtbaar), onder UV of blacklight wordt dit effect echter nog versterkt. Je kunt er interieurs mee versieren, maar het kan ook op papier en andere oppervlakken geschilderd worden.

Voor het beste effect moet er een witte grondlaag worden aangebracht. De verschillende kleuren (op waterbasis) kunnen met elkaar worden gemengd en door water toe te voegen kan de gewenste viscositeit worden bepaald. Gereedschap enz. kun je gewoon reinigen met water en zeep.

BELANGRIJK: Deze verf is bij daglicht zichtbaar (neonkleuren) en licht op in blacklight (UV-licht). Deze verf licht NIET vanzelf op in het donker! Voor het lichtgevende effect (fluorescentie) zijn black light lampen nodig!

Kleuren in de set: blauw, geel, groen, rood (4 x 200 ml)

Er is ongeveer 100-200 ml verf per vierkante meter nodig, afhankelijk van de ondergrond en het aantal verflagen.

AchtungATTENTIE

  • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • Inademing van damp/spuitnevel vermijden.
  • Beschermende handschoenen dragen.
  • BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
  • Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
  • Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
  • Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
  • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • Buiten het bereik van kinderen houden.

Het product bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EG-nr. 220-239-6] (3:1)

UFI: T300-V0PU-T00G-GNSD

Fabrikant: Dit product wordt vervaardigd en gebotteld door Eventlights in Laakirchen/Oostenrijk.

Soortgelijke producten

Bijpassende producten