Milieu | Eventlights

Milieu

Afvalverwerking van verpakkingsmateriaal

U kunt verpakkingen gratis recycleren bij de daarvoor bestemde inzamelpunten in uw regio.

Afvalverwerking van lichtgevende armbanden en sticks

Lichtgevende armbanden en sticks zijn niet giftig of ontvlambaar en kunnen daarom met het huisvuil worden weggegooid.