Milieu

Afvalverwerking van verpakkingsmateriaal

U kunt verpakkingen gratis recycleren bij de daarvoor bestemde inzamelpunten in uw regio.

Afvalverwerking van batterijen

Let op het volgende om ons milieu te beschermen: batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Als eindverbruiker ben je wettelijk verplicht om batterijen en accu's terug te geven. Je kunt je oude batterijen gratis afgeven op een publieke verzamelplaats in je buurt of overal waar batterijen worden verkocht. Vanzelfsprekend kun je batterijen opsturen mits voldoende gefrankeerd. We garanderen een deskundige verwerking van de gebruikte batterijen.

Afvalverwerking van lichtgevende armbanden en sticks

Lichtgevende armbanden en sticks zijn niet giftig of ontvlambaar en kunnen daarom met het huisvuil worden weggegooid.