Miljö

Avfallshantering av förpackningsmaterial

Förpackningar som är märkta med "Gröna punkten" kan lämnas in gratis till en återvinningsstation nära dig!

 

Avfallshantering av batterier

Vänligen tänk på följande för att skydda vår miljö: Batterier får inte kastas i hushållssoporna. Som slutkund är du enligt lag skyldig att lämna in vanliga så väl som uppladdningsbara batterier. Du kan lämna dina gamla batterier gratis till en återvinningsstation nära dig eller överallt där batterier säljs. Du kan naturligtvis också skicka tillbaka batterierna till oss, med tillräcklig frankering. Vi garanterar en fackmässig återvinning av de använda batterierna.

 

Avfallshantering av självlysande armband resp. glowsticks

Självlysande armband/glowsticks är inte giftiga eller lättantändliga och kan därför slängas i hushållssoporna.