Blacklight UV Splashverf

De zogenaamde Splash Paint Partys komen uit Engeland en worden nu in heel Europa georganizeerd! De benodigde verf bieden we aan in 5 liter flessen en in poeder dat nog gemengd moet worden met water (Neon UV Splash poeder). Dit poeder is ideaal voor grote hoeveelheden verf.

De UV Splash verf is een kosmetisch produkt en wordt in Europa geproduceerd volgens hoge normen. De verf kan uit de meeste kleding uitgewassen worden, de vlekken kunnen met water en zeep verwijderd worden.

Veel gestelde vragen

  • Wat is er nodig voor een geslaagde Splash feest?

Het belangrijkste is natuurlijk de Splash Verf zelf: we raden het UV Blacklight Splash Poeder aan dat simpelweg gemixt wordt met water.

De verf moet ook gespoten worden en hiervoor zijn onze waterpistolen ideaal.

Verder zijn er ook blacklight lampen nodig voor de Splash feesten 's nachts (zoals een Disco Party). Overdag kan de Splash Verf ook superleuk zijn op een Beach Party bijvoorbeeld!

  • Maakt de verf vlekken op de kleren of schoenen van mijn klanten?

De verf zou geen vlekken mogen nalaten mits de kleding onmiddelijk na het evenement wordt gewassen, hoewel we aanraden dat men kleding draagt waarvan het niet zou uitmaken als ze onverhoopt licht gevlekt zou blijven.

  • Is de verf schadelijk, giftig of gevaarlijk voor mij of voor het milieu?

Nee, de verf is speciaal ontworpen en gefabriceerd door professionele bedrijven en is volledig veilig en biologisch afbreekbaar, milieu-vriendelijk, niet giftig en niet 
irriterend.

  • Irriteert de verf de huid of ogen?

Nee, de verf is op water basis en zou daarom geenirritatie mogen veroorzaken. Echter personen met een gevoelige huid of met huidaandoeningen kunnen niet meedoen met het verf feest. Verzekert u zich ervan dat al het personeel en alle klanten de Evenement Vrijwaring die wordt verstrekt vóór de deelname aan het evenement lezen en begrijpen.

  • Wat moeten mijn klanten dragen naar het evenement?

Witte kleding wordt aangeraden voor het beste effect, en er wordt voorkeur gegeven aan oude kleding. Daar de vloer glibberig kan worden moeten alleen makkkelijke en lage schoenen worden gedragen. Het is belangrijk dat de klanten hierop worden geattendeerd vóór de deelname aan het evenement (b.v. flyers, posters, aankondigingen, social network pagina's en toegangsbiljetten). Brengt U er alstublieft uw klanten van op de hoogte dat kleding gevlekt kan blijven.

  • Hoe kunnen we de apparaten en het meubilair beschermen?

Door apparaten en meubilair af te dekken met vellen plastic of vuilniszakken, vastgezet met stevig plakband. Leest u ook alstublieft onze Voorbereidings- en Schoonmaak Gids voor uitgebreider advies in deze.

  • Laat het feest veel rotzooi achter?

U kunt niet meer rotzooi verwachten dan van een schuim feest of iets dergelijks.

  • Kan de verf de vloer glibberig maken?

Ja, de vloer kan glibberig worden daar de verf op water basis is, en de risico's zijn hetzelfde als bij het morsen van drank of bij een schuim feest. Om het risico van uitglijden te beperken moet u een anti-slip vloerbedekking op de dansvloer aanbrengen en het personeel opdragen de glibberige gedeelten in de rest van de ruimte tijdens het evenement geregeld te dweilen.

Voorbereiding van het evenement

Alle meubels en toestellen, banken, DJ instrumenten, projectieapparaten, spiegelballen, speakers en lichten moeten worden afgedekt voor het evenement; dit kan worden gedaan met zwarte vuilniszakken of vellen plastic of dergelijke.

Wij raden aan alle meubels en apparaten in de directe nabijheid van het podium zomogelijk te verwijderen.

Alle klanten moeten door middel van AL het promotie materiaal over het evenement worden gewaarschuwd dat wegens veiligheidsredenen alleen gemakkelijke en lage schoenen mogen worden gedragen.

Alle klanten moeten door middel van AL het promotie materiaal over het evenement worden gewaarschuwd dat kleding en schoenen door de verf gevlekt kunnen raken en dat aan oude kleding de voorkeur wordt gegeven.

Alle drankjes MOETEN worden geserveerd in plastic bekers. Er mag geen drank worden geserveerd in glazen of in glazen flessen.

Schoonmaken moet direct na het evenement gebeuren; Raadpleegt u alstublieft de schoonmaak- en voorbereidings instructies voordat het evenement begint.

De gebruikte verf is gluten-vrij, biologisch afbreekbaar, niet giftig en niet irritant voor huid en ogen. Onze verf is op water basis en kan gemakkelijk van de huid, kleding en haar worden gewassen. Hoewel het risico minimaal is kan sommige kleding gevlekt blijven. Personen met gevoelige huid wordt aangeraden niet aan het evenement deel te nemen. Verder uitgebreid advies wordt duidelijk aangegeven op het Vrijwaring Formulier.

Het personeel moet zorgen dat alle gemorste drank, verf en dergelijke die uitglijden van personen kunnen veroorzaken, gedurende het evenement tijdig en goed worden opgedweild om ongevallen te voorkomen.

We raden u aan voorafgaand aan het evenement te zorgen voor een waterstofzuiger, dweilen, emmers, vloerentrekkers, borstels en sponzen, en voldoende lappen en doeken (het liefst oude) om het schoonmaken te kunnen starten zo gauw het evement eindigt. Zorgt u ervoor dat deze schoonmaakartikelen oppgeborgen worden op een plaats die snel en eenvoudig toegankelijk is voor uw personeel zodra het evement eindigt.

Schoonmaak na het evenement

Het schoonmaken moet plaats vinden tijdens en ONMIDDELIJK na het evenement om het beste resultaat te bereiken, en management moet dit in gedachten houden bij het organizeren van het personeel voor de avond van het evenement, zodat extra tijd en mensen beschikbaar zijn om een grondige schoonmaak mogelijk te maken.

Het personeel moet alle schoonmaakartikelen ter beschikking hebben zodra het evenement eindigt (waterstofzuiger, dweilen, emmers, vloerentrekkers, borstels, sponzen en voldoende lappen en doeken (het liefst oude).

Om de water-basis verf snel en efficiënt van de vloer te verwijderen raden wij een waterstofzuiger aan. Als u geen waterstofzuiger ter beschikking heeft raden wij aan zoveel mogelijk verf te verwijderen door middel van doeken en lappen.

Om te voorkomen dat de verf zich over de vloer uitbreidt moet er pas gedweild worden nadat de meeste verf van de vloer is verwijderd met een waterstofzuiger en/of lappen en doeken.

Verwijder alle achterblijvende verfresten door dweilen met ALLEEN HEET WATER.

Daarna moet de vloer worden gedweild met een SCHOONMAAKMIDDEL opgelost in heet water.

Verzeker u ervan dat de ochtend na het evenement het personeel nogmaals de ruimte schoonmaakt en eventuele verfresten alsnog verwijdert.

Het opvolgen van bovenstaande instructies maakt dat de oorspronkelijke conditie van de ruimte snel weer wordt hersteld en beschikbaar is voor de volgende avond.